Betonoverflader

Projektet ”Udvikling af æstetiske betonoverflader”

Beton er for mange et hårdt, koldt og gråt materiale. Det fik mig til at stille spørgsmålet: hvordan kan jeg som tekstil-designer tilføre æstetik og stoflighed og gøre materialet mere nærværende, så det skaber en positiv oplevelse for dem, der lever og arbejder i betonbyggerier?
Min hensigt er at flytte forestillingen om beton, særligt i trøstesløse betonbyggerier og gøre det til et eksklusivt og åndfuldt materiale. Jeg ønsker at se på hvilke kvaliteter materialet har og hvad der sker, når det bliver bearbejdet og får et nyt udtryk.

Med dette udviklingsprojekt har jeg udviklet en række nye fremgangsmåder og undersøgelser af betonelementers overfladekvaliteter og hvordan det er muligt at lave strukturer og mønstre i betonoverfladen under selve støbningen.
Metoderne jeg har anvendt er inden for reliefvirkning, ætsninger og indlagte materialer og aftryk. Hensigten med projektet har været at finde metoder der kan indgå som unikke løsninger og som industriel produktion af betonelementer til betonvægge, facader og udsmykninger.
Erfaringerne har siden ført til en række realiserede udsmykningsprojekter og facadeløsninger i byggeriet.
Betonprøverne er blevet præsenteret på udstillinger i bl.a. Øksnehallen, Utzoncentret og ved Aarhus Arkitektskole.

Projektet ”Udvikling af æstetiske betonoverflader” er blevet til med støttet fra:
• Realdania, Aalborg Portland og betonelementfabrikken Spæncom A/S i Kolding.
• Spæncom har herudover bidraget med teknisk viden og værkstedsfaciliteter.

Artikel fra Ingeniøren:
https://ing.dk/artikel/designer-giver-nyt-liv-til-de-gra-betonoverflader-124239